ETPA apie kreacionizmo dėstymo švietimo sistemoje pavojus

Ne per seniausiai daviau interviu laidai „Labas rytas“ apie kreacionizmą – kai kurių krikščionių įsitikinimą, kad Biblija pirmojoje knygoje aprašo pasaulio sukūrimo procesą pažodžiui, kad pateikiamas aprašymas – faktinis sukūrimo proceso aprašymas. Šiam įsitikinimui pagrįsti ieškoma ir mokslinių argumentų.

Atsimenu, kadaise skaičiau Henry H. Morriso knygą „The Bible and Modern Science“ – įdomus skaitalas buvo, nors tada nelabai ką išmaniau apie biologijos, geologijos ir kitus paliestus mokslus (ne tai, kad dabar labai gerai nusimanau 🙂

„Labas rytas“ kreacionizmu domėjosi ne be reikalo – šiais metais yra švenčiamas Charleso Darwino, evoliucijos teorijos populiarintojo, 200-asis gimtadienis.

O štai šiandien netyčiom radau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją „Kreacionizmo švietimo sistemoje pavojai“, kurioje primygtinai raginama vengti kreacionizmo dėstymo mokyklose. Nežinau, kokios paskatos paskatino Asamblėją nagrinėti šią temą. Bet matyt Europoje, kaip ir JAV, būta bandymų kreacionizmą įtvirtinti kaip natūraliosios evoliucijos teorijos alternatyvą. JAV keliose valstijose šie bandymai kuriam laikui buvo pavykę, kol JAV aukščiausiasis teismas neuždraudė dėstyti kreacionizmo, pavadindamas jį grynai religiniu įsitikinimu, neturinčiu mokslo požymių.

Iš pirmo žvilgsnio – keistas dokumentas. Keletas pagrindinių jo minčių būtų tokios:

 • Kreacionizmas nėra mokslinė teorija – tai tik religinis įsitikinimas, kuris yra gerbtinas kaip ir kiti religiniai įsitikinimai, tačiau nestatytinas į mokslo vietą.
 • Evoliucijos teorija, iš kitos pusės, yra mokslinė teorija, kuri ne tik paaiškina gyvosios gamtos ir žmogaus raidą, bet ir yra svarbi šiuolaikinių technologinių pasiekimų, leidžiančių pagerinti žmonių gyvenimą, priežastis. Atsisakius evoliucijos teorijos dėstymo mokyklose, arba ją laikant „tik vienu iš galimų paaiškinimų“, gamtos mokslai netektų savo šerdies ir kiltų grėsmė tolimesniam moksliniam ir technologiniam progresui.
 • Kreacionizmas yra ne tik religinis įsitikinimas – tai dar ir politinės programos, kurios tikslas gali būti ir politinė teokratija, dalis. Tai paaiškina, kodėl asamblėja priima rezoliuciją tokioje netikėtoje srityje: Asamblėja mano, kad kreacionizmas, kaip reakcingų politinės dešinės jėgų įrankis, gali kelti pavojų demokratinėms Europos vertybėms.

Beje, pranešimas Asamblėjai dėl kreacionizmo pateikia ne tik glaustą evoliucijos teorijos ir kreacionizmo teorijos apžvalgą, bet ir apžvelgia bandymus įteisinti kreacionizmą Europos valstybių švietimo sistemose. Na, ten aprašyti ir musulmonų bandymai (faktiškai, vieno įtakingo Turkijos musulmonų mokslininko bandymas skirtingose Europos valstybėse), tačiau didžioji dalis politinių postūmių kreacionizmo linkme visgi ateina iš evangeliškosios krikščionybės, kurią vargu ar galima apkaltinti demokratinių vertybių neigimu. Be to, populiariausia šiuo metu kreacionizmo atmaina tarp evangelikų yra „intelligent design“ teorija, kuri ne tiek prieštarauja Darwino evoliucijos teorijai, kiek bando mesti iššūkį natūralistiniam mokslo pagrindui. „Intelligent design“ šalininkai sako, kad geriausias biologinės įvairovės ir žmogaus atsiradimo paaiškinimas visgi yra sukūrimas. Bet žinoma, „intelligent design“ geriausiu atveju gali mesti iššūkį tik natūralistinei ideologijai, ir yra savotiškas mokslas, nors vargu ar tai laikytina biologijos mokslo teorija. Taigi, nušviečiant „intelligent design“ atvejį, manau, pranešimas asamblėjai stokoja objektyvumo.

Bet kuriuo atveju, manau ETPA rezoliucija tinkamai „agituoja“ už aiškios ribos tarp mokslo ir religijos nubrėžimą.

Mano mėgstamas krikščionių teologas, dabartinis Kanterberio arkivyskupas Rowanas Williamsas taip pat prieštarauja kreacionizmo dėstymui mokyklose ir šia tema sako štai ką:

Aš manau, kreacionizmas yra tam tikra kategorinė klaida; daroma prielaida, kad Biblija yra teorija greta kitų teorijų. Kad ir kas bebūtų parašyta Bibliniame sukūrimo aprašyme, tai nėra teorija greta kitų teorijų. „Štai atsisėsiu ir paaiškinsiu, kaip visa tai įvyko, taigi štai, pradžioje Dievas sukūrė dangus ir žemę“ – tikrai ne taip buvo rašoma Pradžios knyga jos nežinomo rašytojo. Didžiąją krikščionybės istorijos dalį – tikrai taip manau – buvo suvokiama, kad viskas priklauso nuo kuriančiojo Dievo veikimo, tačiau tas suvokimas visiškai suderinamas su įvairiomis galimybėmis to, kaip tas sukūrimas realiai vyko laiko tėkmėj. … Bijau, kad kreacionizmas, kaip teorija greta kitų teorijų, ne išplečia ir paaiškina, o redukuoja sukūrimo doktriną.


Paskelbta

,

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “ETPA apie kreacionizmo dėstymo švietimo sistemoje pavojus”: 29

 1. + simonas avataras

  Aš taip pat esu intelligent design šalininkas, nes natūralistinė evoliucija bando neigti, kad gyvename Dievo sukurtame pasaulyje. Gal tik norėčiau pasiaiškinti, kodėl Rowanas Williamsas mano, kad kreacionizmas redukuoja sukūrimo doktriną? Per daug simplistinis?

 2. Donatas G. avataras

  Deja, Rowanas Williamsas to nepaaiškina aname interviu, – žurnalistas jo demesį čia pat nukreipia į homoseksualizmo problemą anglikonų bažnyčioje.

  Bet galim pamėginti įsivaizduoti – gal tuo, kad kirtis tenka teksto detalių skaitymui ir įrodinėjimui, kad tai, kas parašyta, galima moksliškai paaiškinti, užuot bandžius klausti, ką tos knygos autorius norėjo pasakyti, ką tas tekstas reiškė žmonėms, kurie visų pirma jo klausė?

 3. Donatas G. avataras

  O štai interviu su Benu Ulevičiumi (http://www.lrt.lt/news.php?strid=0&id=5311674) apie evoliuciją, sukūrimą ir Katalikų bažnyčios poziciją šiais klausimais.

 4. Artūras avataras

  Sveiki Tautiečiai:) Na matau karštos diskusijos čia prasideda…

  Makroevoliucijos neymanoma demonstruoti ar patikrinti, tai kam ja tikėti???

  Jei esi tikintis, tai šitos nuorodos pastiprins Tave…

  Jei esi netikintis, ir ateistinių pažiurų,tai pažvelg į faktus, o tada ir pagalvok, ar rodyti špygą į dangų:)

  1. Evoliucija ar kūryba?

  2.
  http://www.youtube.com/watch?v=qFrDQgw1vdE

  Pražiurėkite kiek tik širdis geidžia, ir matysite kur ta tiesa…

  Jei objektyviau yra medžiagos kur diskutuoja su evoliucionistu: ( iš dešinės kiti video – žiurėk kiek netingi)
  http://www.youtube.com/watch?v=10UkElCBtgs&feature=related

 5. Donatas G. avataras

  Artūrui: pažėk į įrašo ir komentarų datas, diskusijos jau seniai baigėsi 🙂

  Beje., Dievo taip pat neįmanoma demonstruoti ar patikrinti, tai ar dėl to juo neverta tikėti?

  Visos ETPA deklaracijos kreacionizmo tema esmė ir yra ta, kad kai kuriuos dalykus verta ir būtina mokinti todėl, kad be jų daugelis kitų dalykų pasidaro pernelyg reliatyvūs ir tarpusavyje nesusiję, tampa tik keistu faktų rinkiniu… Tuo tarpu mokslinė teorija tuos faktus susieja į vieningą visumą.

 6. Artūras avataras

  Oi daug reikėtu pasakoti apie Babelės bokšto Briuselyje pasaulėžiurą ir t.t. Nauja pasaulo tvarka jau ant nosies ir veliavnešys viso to – evoliucijos teorija. (mes „globalistai” nustatiome jums taisykles kaip gyventi, o ne Kūrėjas) filosofinis požiūris aiškus arne? 50proc. pasaulio mokslininkų netiki evoliuciją, bet dauguma tyli, nes bijo prarasti darba… Ar tai ne marksizmo idėjų mentelitetas???

 7. Linas A. avataras
  Linas A.

  Gaila,kad tik dabar užtikau tavo kitas temas, Donatai. Kaip sakai, diskusijos jau pasibaigusios 🙂 O mano trigrašis tai toks, kad ir darvinizmas ir kreacionizmas tėra tik teorijos. Ir kaip visos teorijos jos yra open ended. O šiaip darvinizmas jau seniai diskredituotas šiuolaikinio mokslo, kaip atgyvena, mechanistinės pasaulėžiūros epochos amžininkė. Bet, kaip ir daugelis idėjų ir filosofinių pergyvenimų yra tapęs ideologija, priešpastatoma dešiniųjų krikščionių ideologijomis tapusioms religinėms mitologijoms. Tą ir turi omeny, manau, R.Williamsas, Bultmano žodžiais tariant, „Jėzaus prikėlimas iš mirusiųjų buvo daugiau negu lavono prisikėlimas”, kad pasaulio sukūrimo mitas (teisingąja žodžio prasme) yra daugiau negu ideologinis pagrindas politiškai angažuotų religinių radikalų/ateistų kovoms..

  1. Donatas G. avataras

   Jei kalbėti apie mokslines teorijas kaip jos suprantamos šiandienos gamtos moksluose, tai kreacionizmas manau nėra teorija. Evoliucija – yra. Nežinau, ką vadini darvinizmu, bet gamtamokslininkų dauguma šiaip ar taip prisilaiko evoliucinio požiūrio į gyvojo pasaulio vystymąsi, nors dalis jų evoliucijos varikliu gali laikyti nebūtinai natūraliąją atranką.

 8. Linas A avataras
  Linas A

  Žinoma,kad kreacionizmas nėra mokslinė teorija, tai religinė teorija apie pasaulio atsiradimą. Tiesiog sakau,kad krikščionybė neturi monopolio, kaip jau nebeturi ir darvinizmas. O darvinizmas, kaip ir kiekvienas izmas, tai tam tikra pasaulėžiūra, kuri kažkada dominavo,bet dabar jau nebe. Nes kitos, šiuolaikiškesnės teorijos apie materiją, paneigia tiesinę evoliucijos interpretacija, kuri įtakojo Darviną Niutoniškosios fizikos amžiuje. Kažkur skaičiau,kad panašiai kaip Melanchtonas Liuterio idėjas pavertė sistemine teologija, taip ir Darvino neužbaigtas mintis ir tyrimus kažkuris artimas kolega stumtelėjo gyveniman gerokai per anksti ir ne visai švariom paskatom. Politika, politika 🙂 Vakar iš Paryžiaus grįžom, ryt vėl i darbą… 🙁

 9. Artūras avataras

  Sveiki Tautiečiai…

  Na matote aš bandau rasti logiką, bet jos nerandu nagrinėdamas evoliucijos teoriją: o jei ką tai kviečiu patiems palyginti tas dvi tiesas ir logiškai išstumti melą ( aišku jei nuoširdžiai nagrinėsite kitos stovykos argumentus – empyrinius stebėjimus, o ne evoliucionistinę hipotezę.

  
  
                     Konkurso skelbimas, pinigai vis dar fonde:

  1. Viso konkurso straipsnis nagrinėjantis mikro ir makro skirtumus, plius lažybų skelbimas:

  http://www.church.lt/t/node/1619
  Lažybų ištrauka:
  Reziumuojant galima pasakyti, jog makroevoliucija yra ant tiek moksliškai nepagrįsta, jog JAV mokslininkas Dr.Kent Hovind’as įsteigė 250.000$ prizą tam mokslininkui, kuris suras nors vieną tikrą (ne falsifikatą) mokslinį makroevoliucijos įrodymą.

  1. Vienas iš garsiausių ateistų, biologas Richard Dawkins neturi atsakymo pagrįsto stebėjimais į esminį makro evoliucijos pagrindimo reiškinį… Kas griauna Darvino teoriją iš pamatų. Aišku Darvinas prieš mirtį atsisakė savo teorijos:)
   http://www.youtube.com/watch?v=zaKryi3605g&feature=related

  2. Dokumentinis edukacinis filmas apie evoliucijos prieštaravimus.
   http://video.google.com/videoplay?docid=-18689660925878474&hl=en#

   Gyvi dinozaurai, kas nesusiveda su evoliucijos teorija.
   http://www.youtube.com/watch?v=zXaod_qe8ug&feature=related
   http://www.youtube.com/watch?v=ud1l8xBtZC8
   http://www.youtube.com/watch?v=jDr86hq8HwE
   http://www.youtube.com/watch?v=76iBGw6W0PM&feature=related

   1. Arba kas nesusiveda su evoliucionistine logika: Gal vienas galiotas:)
    Numanoma kad tokie žmonės gyveno iki tvano.

   http://www.youtube.com/watch?v=B-8bVEIVUh8&feature=related

   http://www.youtube.com/watch?v=8Gp-cZcdBag&feature=related

   1. Ir pabaigai pamąstymui ir motyvacijai…
    http://www.youtube.com/watch?v=paE7dEdodUM&feature=related
 10. Donatas G. avataras

  Jėzau maryte, Kent Hovind yra joks ne mokslininkas, o visiškas šarlatanas, konspiracijos teorijų kūrėjas ir taip toliau, kuris visiškai diskredituoja kreacionizmą ir kurio patys kreacionistai iš esmės baidosi.

  tie milžiniški žmonių (Galioto 🙂 griaučiai tėra foto falsifikatai.

  Jūs, Artūrai, naudojate seniai diskredituotus argumentus, pvz., kad „Darvinas aišku prieš mirtį atsisakė savo teorijos :)“ – žr. čia.

  Vienu žodžiu, jei jau propaguojate kreacionizmą, bent jau pasirūpinkite, kad jo nediskredituotumėte taip negrabiai.

  Ko jau ko, o logikos tai evoliucijos teorijoje netrūksta. Gal būt ne visi galai susieina, bet teorija yra tikrai įspūdinga, išsami, ir paaiškinanti labai daug fenomenų.

 11. Arturas avataras
  Arturas

  Na dėl Wikipedijos drystu teigti kad joje galima rašyti ką nori ir kiek nori, ir kas nori…
  Jo sutinku kad galijotas kaikur yra sumontuotas, mačiau, kaičiau foto.. Bet biblija kalba apie milžinus, manau kad tai ne fantazija http://biblija.lt/index.aspx?cmp=search

  Darvinas atsisakė savo teorijos, o ją lik pačiol skalauja visomenės kolektyvinė sąmonė. KODĖL?

  Kaip evoliucionistai manipuliuoja faktais ir ignoruoja empyrinius stebėjimus hipotetiniais speliojimais… http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-579.htm

  Kokį galėtume patį kiečiausą argumentą panagrinėti kad įsitikintumėm evoliucijos objektivumu? , nes prieštaravimų šimtai, galėčiau vardinti ir vardinti, internete pilna mokslinių straipsnių, bet dėl išankstinės nuostatos jos yra ATMETAMOS… KAIP DĖL DINOZAURO IR ŽMOGAUS GYVENANČIO KARTU, PAGAL EVOLIUCIJA TAI NESAMONĖ, O IŠ TIESŲ YRA TAIP.. http://www.youtube.com/watch?v=BtDbXN0RILE&feature=related

 12. Artūras avataras
  Artūras

  Žuvytei pritrūko oro ir ji išlipo į krantą. Nemanau ar tame yra logikos? Pamėginkime empiriškai įrodyti tą reiškinį.??? Paimkime bet kokią pasaulio žuvį, ir ištraukime į krantą, ir pažiurėkime ar ji išmoks plaukti?:)
  Dinozaurai gyvi, tik kažkam atrodo kad jie išmirę prieš 60milijonų metų…

  11000 tūkstančių žmonių liudija matė dinozaurą – štai liudijimus patvirtinantis asmuo su foto ir t.t. :
  http://www.youtube.com/watch?v=xAbDb9hN9Xs&feature=related

  Jau pamatė 11006 žmonės. Realūs kadrai su kažkokiu padaru ( jei įrodysite kad tai montažas sumokėsiu 1000litų)
  http://www.youtube.com/watch?v=j48Mvw8V0qc&feature=related

  ir kiti

  http://www.youtube.com/watch?v=76iBGw6W0PM&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=87TzrRgMqVc&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=f5e3Yhn–38&feature=related

  Seminaras apie dinozaurus ir žmones gyvenančius kartu… http://www.youtube.com/watch?v=BtDbXN0RILE&feature=related

  Darvino „pasakos” įdėmiai įsižiurėkite… – Dok. Video:
  http://video.google.com/videoplay?docid=-18689660925878474&hl=en

  Moksliniai seminarai prieštaraujantys evoliucijos teorijai…
  http://kent-hovind.at.ua/

  1. Donatas G. avataras

   Artūrai, Pasak vikipedijos 🙂 , „Logika (gr. λόγος, logos ‘žodis, reikšmė’; žr. žodyne) – filosofijos mokslo šaka, tirianti priimtinus samprotavimo būdus; plačiąja prasme – taisyklingas mąstymas, samprotavimų eiga, sveikas protas, vidinis dėsningumas.“

   Kaip jau rašiau, ko jau ko, o logikos evoliucijos teorijai tikrai netrūksta. Tai yra grand paaiškinimas apie tai, kaip atsirado organinė gyvybė. Galima ginčytis, įmanomas vienas ar kitas procesas ar ne, bet logikos tai neprikiši evoliucijos teorijai. O jūsų pavyzdžiai mažai ką turi bendro su logika…

   1. Evoliucijos teorija neteigia tokio absurdo, kad , kad žuvytę ištraukus iš vandens ji lengvai išmoks gyventi ne vandenyje. Tai ir nereikia konstruoti „šiaudinio priešininko argumentų“, kuriuos po to būtų lengva paneigti ir iš jų pasišaipyti.

   2. Evoliucijos teorijai visai nebūtina „numarinti“ visų galimų dinozaurų ar to, ką galima pavadinti dinozaurais. O dėl montažo ar ne montažo tai nesiimu spręsti, bet ir gilintis tingiu.

   3. Kentas Hovindas, dar kartą pasikartosiu, yra š a r l a t a n a s. Štai ką apie jį rašo kiti kreacionistai:

   „Kiti „jaunos žemės“ pozicijos besilaikantys kreacionistai jo nelaiko patikimu, kaip pavyzdį galima paminėti organizaciją „Answers in Genesis“. Didelė dalis jo naudojamų argumentų yra „Answers in Genesis“ organizacijos parengtame sąraše argumentų, kurių kreacionistai neturėtų naudoti. Jo naudojami juokingi teiginiai ir nepatikimos citatos jį padaro dažnu anti-kreacionistų taikiniu ir gėda kitiems „jaunos žemės“ kreacionistams. (http://www.answersincreation.org/profiles/kent_hovind.htm)

   Mano patirtis su tokiais pamokslininkais – kad jie nė kruopelytės neišmano apie mokslą, bet tiesiog apipila tave visokiais gudriais argumentais. Jei jau būti kreacionistu – tai bent jau „senos žemės“…

 13. Linas A avataras
  Linas A

  Artūrai, Jūs kalbate kaip ideologas, o ne kaip mokslininkas ir bandote lyginti obuolius su kriaušėm – kurie iš jų skanesni? Skirtingai nuo kreacionizmo, mokslinės gyvybės atsiradimo (ir visos pasaulio sandaros) teorijos yra atviros revizijai, savikritikai ir nežinomybės pakantumui. Tai yra mokslo variklis: stebėti vyksmus, juos analizuoti, tirti, sudėlioti kartu ir iškelti teoriją, paaiškinančią vieną ar kitą fenomeną. Atsiradus naujiems duomenims, teorija peržiūrima ir papildoma inkorporuojant naujai atrastus faktus.Todėl nepasant to, kad 19a. mokslo atradimai, padarę įtaką Darwino teorijai yra koreguotini (ir, kaip sakiau anktesniame komentare, yra seniai pakoreguoti paties mokslo naujų atradimų, tokių kaip kvantų mechanika ir pan.), mokslo, kaip pasaulio interpretavimo metodikos, negalima taip nemokšiškai ir ideologizuotai diskredituoti. Daugybė rimtų mokslininkų ir rimtų teologų nemato prieštaros tame ką turi pasakyti mokslas su tuo, ką turi pasakyti Pradžios knyga apie pasaulio sukūrimą, nes jie nebando lyginti, kaip sakiau, obuolių su kriaušėm, bandydami nuspręsti, kurie iš jų skanesni (siūlyčiau paskaityti B Paskalio minčių ta tema).

  1. Donatas G. avataras

   Linai, puikiai suformulavai esminę šios diskusijos problemą!

 14. Linas A. avataras
  Linas A.

  Glad being of help 😉

 15. Artūras avataras
  Artūras

  Na ir gražiai čia Linai suformulavai. 🙂 Aš tik iš dalies sutinku, nes yra tokių klausimų į kurios mokslas – evoliucionistinis mokslas ignoruoja ir net nenori žiurėti į tą pusę:) Bet jei leisite galime panagrinėti logikos, proto, ir mokslo dėsniais. Parinksiu kontra argumentus jums jei leisites diskutuoti toliau…

 16. Linas A avataras
  Linas A

  Artūrai, aš manau, kad mano komentare nebuvo jokių argumentų, kuriuos reikėtų „pasiruošus” kontr-argumentuoti. Aš tik paliečiau pačios klausimo tyrimo ir eksplikacijos metodologinius trukūmus jūsų priėjime. Jeigu pastebėjote, aš pilnai pripažinau mokslo netobulumą ir jo hipoteziu bei teorijų kintamumą. Savo kritika aš tenorėjau parodyti kreacionizmo, kaip keliamos alternatyvos moksliniam priėjimui aiškinantis kosmologinius klausimus, problematiką. T.y. jog kreacionizmo, kaip „konkuruojančios firmos” pagrindinė problema glūdi jo kvazimoksliniame priėjime prie įvairių fenomenų aiškinimosi. Kreacionizmas tiesiog perdėm ideologizuotas ir dėl to nėra atviras revizijai, kaitai, naujų duomenų integracijai. Todėl aš ir sakiau, kad šių dviejų priėjimų supriešinimas tolygus kriaušių ir obuolių lyginimui skonio ar estetikos lygmenyse..

 17. Artūras avataras

  Taip Linai, jūs esate teisus dėl raletyvumo, nes nei tie, nei anie negali šito patikrinti labaratorijose, tad belieka atsakymai suformuluoti hipotetinėmis sąvokomis – paremtomis išankstine nuostata, o kur dar ateistinė filosofija, arba empirinėmis stebėjimo išvadomis,. Man labiausiai patinka daryti išvadas remiantis metodologiniu principu: Žvelgti į visą paveikslą. Antai mokslininkai tikėję kažkada evoliuciją pripažino stebėdami empyriškai kad „Darvinas klydo” (priesgiau straipsnį)
  Domiuosi kreaceonizmu jau keletą metų, ir daug mačiau, daug sadukiejiškų Rašto gimnastų sutikau, vartančių Žodį kaip jiems tik norisi, bet Žodis kuris užrašytias Pradžios knygoje man vis aiškesnis stebint iš šiuo laikinio ir neužpirkto mokslo. Puikiai supranti politiką, masoniškus žaidimus, ir naują pasaulio tvarką – viso to vėliava evoliucijos teorija kuri neša savyje mintį kad nėra Kūrėjo, nėra absoliučios tiesos, prasmės ir t.t. Prasmę ir tiesą gali primesti, ką ir matome … pvz: „Jūs esate iš niekur, ir einate į niekur, galime jums nurodinėti kaip jums gyventi ir t.t. ” Pvz; gerai iliustruoja:
  http://mintys.lt/tikejimas/evoliucijos-teorijos-pavojai

  pvz: Ką manote apie šitą medžiagą, ar galėtumėte šiokią tokią recenziją padaryti?

  Seminaras apie dinozaurus ir žmones gyvenančius kartu (kaip taip žmogus galėjo gyventi su dinozaurais kai pagal evoliucija jie išmirė 60mil. m. Kai žmogaus net nebuvo kartu… http://www.youtube.com/watch?v=BtDbXN0RILE&feature=related

  „Evoliucijos melas” – Dok. Video: http://video.google.com/videoplay?docid=-18689660925878474&hl=en

  Prieštaringi ankstyvieji žmonės:
  http://www.spauda.lt/science/piltdown.htm

  „Darvinas klydo” Šitaip pareiškė apie kelis šimtus mokslininkų vienoje iš konferencijų:
  http://www.btz.lt/lt/uzsienyje/1/2824

  Ar galėtumėte man padėti indentifikuoti kur, kokioje serijoje, kokiame kontekste Kentas Hovindas klysta dalindamasis mokslinėmis tezėmis prieštaraujančiomis evoliuciją? Iš anksto dėkoju už pagalbą… Jis buvo mano pirmasis „mokytojas”, norėčiau išsiaiškinti kur ten jis prisdirbo..

  Rusu vertimas, 7 seminaro serijos:
  http://kent-hovind.at.ua/

 18. Artūras avataras

  Žinote Hovandas dėl sąmokslų visiškai teisus, jei netikite prašom patys pasižiūrėkite, o dėl skaitalų pilnas internetas, neprideginėsiu:)

  Bombikės jau buvo prikištos po pamatais kad pastatėliai nugriūtu tolygiai ir gražiai..
  http://www.youtube.com/watch?v=8n-nT-luFIw&feature=related

  Pentagone jokio lėktuvo net nebuvo:)
  http://www.youtube.com/watch?v=BmP2Vy8K0i0&feature=related

  Arba kaip jie koduoja savo simbolika kine (Skalauja smegenėles) 🙂 viskas buvo suplanuota…
  http://www.youtube.com/watch?v=yQ2IyHZnDJY

  Mondeks – (Pinigai dešinėje rankoje 666) Štai kokia realybė mums jau paruošta – apie ką ir kalba Hovandas:) o jo tautiečiai negali patikėti tuo, gal jau dabar patikrino, bet kas tą straipsnį ten laiko patalpinęs apie jį ???..
  http://www.youtube.com/watch?v=sokv71_2Wc0

  Pažiūrėkite kaip tiesiai ir šviesiai kalba apie Naują pasaulinę tvarką Obama, ir nėra jokio pasirinkimo” ir viskas dėl jūsų saugumo, nes tie teroristai tikra bėda mums” :
  http://www.youtube.com/watch?v=pQMz46Xf9Fg&feature=related

  Neužpykite už tiesmukumą ir banaliai pateiktą info. Nenoriu gaišti Jūsų brangaus laiko skaitinių ir traktatų nagrinėjimui. Straipsnių begale, jei įdomu patys susirasite inete… Būkite su ramybe ir ieškokite jei dar neradote Tiesos. Su Dievu…

 19. Linas A avataras
  Linas A

  Nesupykit, Artūrai, bet man tikrai gaila laiko gilintis į šią problematiką (kad evoliucionizmas/Darvinizmas yra kažkokio „šėtoniško” metasąmokslo variklis). Nemanau, kad ji yra aktuali ir nesutinku su Keno Hamo įžvalga, kad amerikos bažnyčių problemos ir joms gręsiantis išnykimas yra sąlygotas Darvinizmo „nevaldomu viešpatavimu” edukacinėje sistemoje ar ekleziologijoje. Vakarų bažnyčios nyksta dėl daug gilesnių socialinių, ekonominių, politinių procesų, tokių kaip materializmas, individualizmas, imperializmas ir dar visokių kitų -izmų, pagimdytų įvairių žmogiškų aistrų, kurios susisuka lizdus politikoje, ekonomikoje, bendruomenėse ir net bažnyčiose, ir tik patys žmonės dėl to kalti, o ne Darvinas ir jo įžvalgos. Sakyčiau, šiandien yra aktualesnių temų ir labiau vaisingų priėjimų prie bažnyčių gaivinimo būtinybės..

 20. Artūras avataras

  Linai Jūs absoliučiai teisus dėl vartotojiškumo kultūros, bei kosmopolitiškų idėjų kratinio kolektyvinęs sąmonės kontekste. Ken Hamas palietė mokslo ir religijos nesusikalbėjimą Katalikų denominacijoje, savo straipsnyje išryškino darvinizmą išlikusį Katalikų bažnyčios erdvėje. Nors, Pravoslavai, evangelikai , protestantai atmeta evoliuciją ir neišpažįsta teologinės evoliucijos doktriną( Kad Dievas naudojo mirtį, milijonus metų ir t.t.) ( tai iškraipo Šventojo Rašto autoritetą, istorinę chronologiją ir t.t. PVZ: Adomui gimė tas ir tas, dukrų ir sūnų, tam gimė tas ir tas, …. Nojui gimė tas, tam gimė tas, tam gimė tas….. Duotos visos datos ir jos apytiksliai datuojamos 6 tūkstanč. Metų. ) Aš visiems evoliucionistams užduodu klausymą: Kodėl nėra rasta masinių žmonių kapaviečių, susikaupusių per milijonus metų? Kodėl Žemės magnetiniai laukai nurodo kad žemė nesviresnė nei 20000 metų dėl išsimagnetinimo. Ir t.t.

  
  
  Yra labai daug  įrodymų prieštaraujančių evoliucijai, bet jie yra uždengti pedagoginėje erdvėje (kaip manote kas prikišo nagus ?), tas mane ir liūdina, kad studentai neturi alternatyvios medžiagos platesnėms studijoms, studijoms įvairiapusiam teorijos nagrinėjimui.  Nuo mažens vaikai, studentai  indoktrinuojami  studijų bėgyje ir paskui mums tenka tarp jų gyventi. Gali sakyti, o ką jie tau bloga daro, tad kaip pvz. Pasižiūrėkite į mūsų politikų pasaulėvaizdį  moraliniais, socialiniais ir kitais klausymais,  ir mes stebimės kaip jie elgiasi su Tauta...  O ko Jūs norite, ką mes sėjame tą ir pjauname... Jei  elito požiūris į mus kaip į beždžiones, tai ko norėti... Jei taip toliau tęsis, mūsų Tautai gyvavimo metai suskaičiuoti, skolos mus ir mūsų vaikus į vergiją parduos, parduos tuos kurie nespėjo iš emigruoti...

  Darvinizmas – tai viena iš kubiko rubiko žaidimo pusių. Nevus Ordo Seklorum – Naujos pasaulio tvarkos mintis sumažinti Žemės populiaciją iš 6 miliarad. Iki 1 miliadrd … Sterilizacijos kubiko rubiko metodika yra ant tiek plati kad, net sunku tikėti kaip toli ir rimtai jie pasiryžę, pvz: farmacija (antibiotikai kurie slopina imuninę sistemą, kontracepcija, ir t.t. ) skiepai (infekuoti skiepai, virusai mikro organizmai, paukščių gripai, bus dar sakalų, ir asilų, o kur dar tokie kad man net baisu prisiminti iš epidemiologinės istorijos..:) ir t.t.) , geninis karas (tabakas, alkohol, narkotik.), informacinis kar.(kosmopolitiškos idėjos, seksualinė revoliucą, vartotojiškumas, smegenų bukinimas per tv. Inter.ir t.t. Jūs pasižiūrėkite kokias šlykštynes mums rodo, apart papukų, ir olialia mergaičių retai ką kultūringo bepamatysi, nematysi nes neįdomu daugumai, reikia rodyti kas ydomu…) Ekonominis karas (visai nesena patirtis, paskui paskola valstybei ir tada skola auga kaip ant mielių pasauliniui bankui t.t.) Man patiko šitas puslapis: http://www.atoveiksmis.lt ten labai aiškiai pateikta faktinė medžiaga kas vyksta globalistiniame kontekste.

  Žinoma perdėtas domėjimasis tais dalykais gali atimti likusio, laisvo gyvenimo džiaugsmą. Laiko liko taip mažai kad net nežinau kaip pasitarnauti Tavo, ar kitų sielos išgelbėjimui, nes pasirinkimą reikės daryti – kam tu tarnausi…

  Tad, aš asmeniškai nieko nebijau, nes turiu ramybę Dieve ir Jo Sūnuje Jėzuje Kristuje.

  Kaip sako Šventasis Raštas: Kas turi Sūnų, tas turi gyvenimą, kas neturi Sūnaus, tas neturi gyvenimo…
  Tam nereikia turėti teologinį išsilavinimą, pakanka pakviesti Jėzų į savo gyvenimą, pažinti Jį, o toliau bus aišku, koks tolimesnis kelias…

 21. Artūras avataras
  Artūras

  Mokslininkai pasisako už sukūrimą…
  http://www.answersingenesis.org/home/area/bios/

 22. Artūras avataras
  Artūras

  Mokslininkai pasisako, kad Darvinas klydo ir įrodo savo tyrimuose:

  Atrakinant gyvenimo paslaptį
  http://video.google.com/videoplay?docid=-5585125669588896670#

  Evoliucijos teorija: tai vienas iš antikristo instrumentų įtikinti pasaulį, kad Dievo nėra ir viskas atsirado atsitiktinai… Yra žonių, kas turi pašaukimą, dalintis moksliniais atradimais cituodami Bibliją ir mokslą…

  1. Donatas G. avataras

   Artūrai, ar neužteks spaminti mano svetainę? Moksliniai teiginiai ne video filmais įrodinėjami, o straipsniais moksliniuose žurnaluose, kuriuos visų pirma priima spausdinti, po to kiti mokslininkai gali kritikuoti. Toks yra mokslo procesas. Nusibodo iki gyvo kaulo tos sąmokslo teorijos, ir tai, kad žmogus nepasitenkina pasakęs savo nuomonę, o pila ir pila ir pila komentarus, deda begalę nuorodų ir pan., bando primygtinai kažką perkalbėti ir įrodyti savo tiesą. Ar bent jau padaryti taip, kad iš komentarų kiekio, teiginių radikalumo ir nuorodų gausos atrodytų, kad štai jau įrodė.

 23. Ieva avataras
  Ieva

  Kad Darvinas klydo jau ir patiems evol-iucijos garbintojams aišku. Jie šiuo metu slepiasi už sintetinės evol-iucijos arba šiuo metu jau kitaip pavadino 😀

  Mano manymų: aš tikiu Dievą, dėl to tikiu, kad vyko sukūrimas.
  evol-iucianistas tiki, kad Dievo nėra, tai tada belieka evol-liucija.
  Ir tas ir tas paremtas asmeniniu žmogaus tikėjimu.
  Ir prie vienos teorijos dirba mokslininkai ir prie kitos.

  Labai negerai, kad mokyklose ir universitetuose viena teorija kišama mokiniams į galvą, juk yra 2 teorijos.
  Kas gali įrodyti be JOKIŲ KABLIUKŲ vienos ir kitos teorijos teisumu? Niekas… Išskyrus pati Dievą!
  Tai kodėl taip bijo, kad kreacionizmas bus dėstomas mokykloja kaip atkirtis evol-iucijai?
  Atsakymas paprastas, juk mažame amžiuje vaikai paveikiami greičiausiai. O evol-iucines idejos kai vaikas mažas suformuoja iškrypusi vėliasni pasaulio supratimą. Lenk medį kol jaunas, kaip jaunystėje nulenksi taip jis augs vėliau.
  Tai gal nelankstykime vaikų, o pateikime 2 teorijas tegul mąsto, tai išeis jiems tik į naudą!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.