Antakalnio klinikų gydytojų komanda priima sudėtingą gimdymą

Antakalnio klinikų raštas gimdymo namuose klausimu…

Nežinau kaip pratęsti mintį. …gryna demagogija? …nevertas kritikos? Bet visgi pakritikuosiu.

Nagrinėdama Iniciatyvos „Gimimas LT“ prašymą reglamentuoti gimdymo ne stacionare su medikų pagalba galimybę Sveikatos apsaugos ministerija kreipėsi į Lietuvos akušerių sąjungą, Kauno klinikas, Neonatologijos asociaciją, Lietuvos akušerių ginekologų draugiją ir į VU Antakalnio klinikas. Keturios organizacijos iš esmės pritarė gimdymo namų sąlygomis reglamentavimui, o vienintelės VU Antakalnio klinikos (tiksliau – Akušerijos ir ginekologijos klinikos vedėja G. Drąsutienė) pasisakė prieš. Ir būtent į Akušerijos ir ginekologijos klinikos vedėjos atsakymus kažkodėl nusprendė lygiuotis Sveikatos apsaugos ministerija, priimdama politinę poziciją nerengti teisės aktų, reguliuojančių gimdymo namuose galimybę.

VU Antakalnio klinikų raštą radau beskaitinėdamas informaciją Gimimas.lt interneto svetainėje. Raštas pasirašytas prof.(!) Gražinos Drąsutienės ir tiesiog dvelkia (ką ten, pučia) kategoriškumu ir demagogija. Galite jį atsisiųsti iš čia. O štai čia rasite ir kitų organizacijų atsakymus Sveikatos apsaugos ministerijai.

Taigi, pradedam skaityti…

LR SAM Asmens sveikatos
departamento direktorei
p. Romaldai Baranauskienei

Prof. Gražinos Drąsutienes,
Vilniaus universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinikos vedėjos,

Atsakymas
Į raštą 2012-04-25 Nr. (103-33) 10 – 3594 „Dėl gimdymų namuose“
Vilnius 2012-05-03

Vilniaus universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinikoje svarstėme jau ne vieną raštą
(pridedu klinikos atsakymą prieraišiosios tėvystės organizacijai), kuriame siūloma pritarti arba
pareikšti nuomonę įteisinant gimdymą namuose.

Esame girdėję apie natūralų, švelnų gimdymą, aparatinį gimdymą, šeimyninį, humanišką
gimdymą ir kt. Šiuo metu vėl pasigirdo balsai, kviečiantys „atgal į gamtą“. Normalus gimdymas yra
suprantamas biologinis reiškinys. Tačiau palyginti trumpos 10-20 valandų gimdymo periode yra
vienos pavojingiausių žmogaus gyvenime. Lietuvoje seniau mirdavo trečdalis naujagimių ir kūdikių,
nesulaukusių vienerių metų. Tarpukario Lietuvoje kasmet mirdavo apie 400 nėščiųjų ir gimdyvių.
Šie skaičiai susiję su gimdymu namuose.

Nelabai aišku, kam tos pašaipos apie „grįžimą į gamtą“, bet gal kažkam taip linksmiau. Gamta ir medicina galėtų eiti koja kojon… Bet paskutiniai pastraipos sakiniai nelogiški. Tarpukario Lietuvoje aukštas nėščiųjų ir gimdyvių mirtingumas akivaizdžiai susijęs ne tiek su gimdymu namuose, kiek su prasta sveikatos priežiūra ir mažu gyventojų apsišvietimu. Iš to, kas parašyta, nėra ir galimybių suprasti, kiek tas mirtingumas išties buvo aukštas, nes nėra nurodoma, kiek gi gimdymų būdavo iš viso.

„Senovės lietuvės gimdydavo dažniausiai pirtyse. Tai įrodo ir sena lietuviška daina:

Eidama į pirtį aš mečiau aukso žiedą,
Priimk, Laume, mano auką, neatimk Tu man gyvybės“

Gal gerb. profesorei viena liaudies daina kažką ir įrodo (tokiu atveju susipykimas su statistika būtų akivaizdus), o gal ji tiesiog žino daugiau, nei mums pasako… Skaitome toliau…

Lietuvoje Laumė buvo laimės ir globojanti akušeriją deivė. „Laumė gali palengvinti
gimdymo skausmus, nes ji sprendžia, ar pakils gimdyve iš savo gulto linksma ir žvali, arba jai
nematyti dienos šviesos“ (V.Baronas).

Ta aplinkybė, kad šiluma palengvina gimdymo kančias, taip pat nenoras, kad gimdymą
stebėtų daugelis žmonių, ypač jaunimas, ir buvo priežastis, kad nėščiosios, jausdamos prasidedant
gimdymą, eidavo į gerai iškūrentą pirtį, kur bobutė-pribuvėja galėjo geriau atlikti savo pareigą.

Akušerinė pagalba tada buvo bobučių rankose. Ignas Kunčius (l886-1975) knygoje
„Žemaičių šnekos“ (1996) rašo: „Apie gydytoją prie gimdymo kalbos negali būti. Ir pribuvėjų
nebūdavo. Pagelbėdavo kaimo patyrusi senyva moteris“.

Ką gi, gerb. profesorė ką tik pripažino, jog bent kiek profesionalesnės pagalbos gimdančiosioms tarpukario (o gal tai kažkoks kitas periodas?) Lietuvoje nebuvo, nebuvo ir pribuvėjų, kurios tuo užsiimtų profesionaliai, ir ką, kiek suprantu, siūlo Gimimas LT iniciatyva. Bet pamatysite, kaip greitai ji tai pamirš.

„Nėščia moteris dirbo visokius darbus iki pat paskutinės valandos. Prieš pat galą parsikviečia
„bobute“. Sunkiom minutėm užėjus, duoda gimdančiai karšto spirito su medum ir su žolelėm
suvirinto. Sako, visą kūną apima maloni šiluma, o galva apsvaigsta. Pagimdžius duoda gerokai
užgerti to paties gėrimo ir gerai pavalgyti paukštienos. Kaip su ranka atėmus, sakė, jautėsi.“

Vytautas Baronas (1902-1990) savo disertacijoje „Gimdymo pagalbos raida Lietuvoje“
(1953) taip rašo: „Gimdymui palengvinti duodavo moteriai gerti sutrinto į miltelius elnio uodegos
kaulo su medum.

Iki naujagimio atjungimo nuo motinos bobutė apipurkšdavo jį vandeniu iš savo burnos, kad
nedžiūtų jo veidas ir nebūtų dėmėtas. Atjungiant virkštelę, iš jos nuleisdavo kiek kraujo į taurelę ir,
užpylus degtine, duodavo motinai išgerti – kad nebūtų pjūties.

Virkštelę perrišdavo vilnoniu siūlu, o naujagimį tuojau maudydavo šaltame vandenyje ir
nedelsiant vystydavo.

Jeigu vaikas gimdavo „visiškai mėlynas“, tai palikdavo jį tarp motinos kojų, neatjungus
virkštelės, pakol jis neatsigaus.

Kad greičiau gimtų placenta, gimdyvei liepdavo pūsti į tuščią butelį; kitais atvejais duodavo
praryti gyvą bitę arba išgerti šiltų žiurkės taukų arba žirgo šlapimo. Jei visa tai nepadėdavo,
apkraudavo gimdyvės pilvą žaliais beržo lapais“. Citata iš prof. A. Venckausko knygos „Žmogaus
pradžia“, 1998 m.

So far so good, įvairiapusė antropologinė medžiaga apie liaudies išmintį ir prietarus, susijusius su gimdymu vienintelėje tuo metu prieinamoje vietoje – namuose. Bet tolesnė išvada (pasak profesorės – įrodymas) pribloškia:

Šias citatas pateikia kaip įrodymą, į kur mus kviečia įvairios organizacijos, siūlančios
gimdyti namų sąlygomis.

Nuostabu, kaip lengva ranka atsakingą požiūrį į gimdymą namuose siūlanti įteisinti iniciatyva prilyginama bobučių prietarams ir jų skatinimui. Atleiskite, bet tokie pasvarstymai profesorės vardo neverti.

Mokslinės akušerijos pradžia Lietuvoje yra 1803 metai, kai Vilniaus universitete buvo įkurta
Akušerijos katedra.

Tūkstančius metų natūralus gimdymo aktas buvo lydimas gausių komplikacijų ir mirtinų
pasekmių. Prieš keletą metų Lietuvoje buvo populiaru gimdyti vandenyje, pvz., Žirmūnuose
vonioje. Turėjome rimtų komplikacijų, gelbėjome nukraujavusią gimdyvę. Moksliškai patvirtintų
duomenų apie gimdymo vandenyje privalumus nėra. Taigi kvietimas „atgal į gamtą“ niekuo
nepagrįstas. Tiesa, kai mūsų klinikoje buvo įrengta vonia gimdyvėms, norinčių gimdyti vonioje
nebeliko.

Kartas nuo karto ligoninėje tenka ką nors gelbėti. Trūnijimas ant asfalto Antakalnio gatvėje, profesorės manymu, yra geriau, nei pasibuvimas gamtoje. Ką gi, dėl skonio nesiginčijama. Bet malonu, kad net Antakalnio klinikos prisitaikė kažkiek prie gimdyvių pageidavimų, tegul ir pavėlavo.

Argi šiandien, kai gimdymo pagalba Lietuvoje mūsų pirmtakų darbo ir valstybės (kartu su
Šveicarijos vyriausybe) investicijų dėka yra pasiekusi civilizuotų valstybių lygį, mes galime grįžti į
bobučių pribuvėjų būseną?

Atleiskite, anais laikais pribuvėjų nebuvo, kaip sakė profesorės anksčiau cituotas šaltinis. O dabartinė iniciatyva suteikti galimybę šeimoms susilaukti vaikų namuose ir neatimti iš jų galimybės tenai gauti profesionalią medikų pagalbą yra vėl nurašoma, kaip „bobučių būsena“. Tai – tiesiog klasikinis nesąžiningų debatų manevras, ir tuo pačiu – loginė klaida, kuomet viena ginčo pusė, neturėdama stiprių argumentų prieš priešininko poziciją, priskiria priešininkui jo neišsakytų, jo argumentų neatitinkančių minčių, kurias užtat lengviau „sudirbti“. Anglų kalba tai vadinama „straw man argument“.

Šiandien akušerijos stacionarai yra palankūs šeimai. Gimdymo metu dalyvauja gimdyvės
vyras, palatos po gimdymo atitinka moters po gimdymo reikmes. Tad kodėl, visa tai paneigus, reikia
gimdyti namuose? Deja, ir stacionare įvyksta komplikacijų, tačiau čia yra galimybė skubiai suteikti
pagalbą.

Gimdymas namuose nėra Lietuvos problema. Buvo, yra ir bus tokių moterų, kurios neigia
medicininę priežiūrą. Tai tarytum sekta, kurioje vyrauja savos nuostatos. Deja, Lietuva yra įvairi.
Šiandien Lietuvoje yra palankios gimdymui ligoninėse sąlygos. Manau, kad SAM turėtų numatyti
priemones įpareigojant ligoninių, kuriose uždaryti akušerijos stacionarai, direktorius organizuoti ne
tik gimdyvių, bet ir nėščiųjų planinėms konsultacijoms transportavimą.

Kažkiek gaila, kad apie įvairovę Lietuvoje profesorė kalba pradėdama sakinį žodžiu „deja“. Čia ir vėl matome tą patį „šiaudinio žmogeliuko“ argumentą – iniciatyva suteikti medikams teisę padėti gimdyvėms namuose prilyginama medicininės priežiūros neigimui ir net sektantizmui.

Vilniaus universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinikos darbuotojai kategoriškai pasisako
prieš įvairių „pribuvėjų“ ar medikų veiklos gimdyti namuose įteisinimą.

VU Akušerijos ir ginekologijos klinikos vedėja prof. Gražina Drąsutienė

Na, ir kaip reikėjo tikėtis, išvada, nelabai kaip tesusijusi su dėstytu turiniu, apie medikų dalyvavimą gimdant namuose gerb. profesorė nė neužsiminė.

Neabejoju, kad gerb. G. Drąsutienė yra puiki medikė, gebanti atlikti savo darbą nepriekaištingai. Bet šiame rašte, su pedagoginiu profesorės vardu visiškai nesiderinančiame, emocijos ir išankstiniai įsitikinimai akivaizdžiai nusvėrė logiką ir sveiką protą.

Nuotrauka – iš Antakalnio klinikos interneto svetainės


Paskelbta

,

sukūrė

Žymos:

Komentarai

Atsakymai į “Antakalnio klinikų raštas gimdymo namuose klausimu…”: 25

 1. vitalija avataras
  vitalija

  Ačiū už puikią analizę.

 2. Raminta avataras
  Raminta

  kai tokie ”profesoriai ” vadovauja Lietuvos ligoninėms ,tai tikrai nesinori ten pakliūti…

 3. eleonora avataras
  eleonora

  akivaizdu, kad ji negali buti gera medike… Juk tokiam darbui reikia logikos ir sveiko proto. Arba tiesiog patylejimo – kai neturi ka pasakyti. Jei nesuvoki, apie ka eina kalba… Ir tokios asmenybes vadovauja? nenuostabu, kad kitos giminingos asmenybes naturalaus gimdymo salininkus mato teisme. Tokios stagnacijos vedeju ir ministerijos galvu tarpe reikejo tiketis… na bet ne iki tiek. Aciu jums uz analize. Man idomu butu paanalizuoti is medicinines puses – kaip ten tas aukstas mirtingumas ir kaip ten jie gelbeja gimdyves po SAVO darbeliu. ir kiek komplikaciju patys sukelia… Ai. kalba be galo 🙂

 4. Gražina avataras
  Gražina

  Neįtikėtina, kad XXIa. valstybinės įstaigos ne tik keičiasi tokiais „kompetencijos blyksniais” oficialiuose raštuose, bet ir remiasi jais priimdamos sprendimus! Liūdna. Ir kyla klausimas, kiek tokių šiaudinių profesorių iš viso yra medicinos srityje. (Kai susidūriau su vienu, maniau, išimtis. O pasirodo, ne. )

 5. Aidas avataras
  Aidas

  Nesuprantu – kam veltui rizikuoti ir gimdyti namie? Aura geresne? Ar Jusu mamos gimde namie? Jei taip butu buve, itariu, koki 30% maziau kvailu komentaru butu buve, mat Jusu tiesiog nebutu.

 6. Donatas G. avataras

  Aidai, ignoruosiu mano skaitytojų įžeidimus jūsų komentare ir paklausiu, ar esate susipažinęs su šia medžiaga? http://gimimas.lt/?page_id=462

 7. Juli avataras
  Juli

  Puikiai padirbejai , Donatai:) Aciu!

  1. Donatas G. avataras

   Ačiū Juli, koks čia darbas, čia paburnojimas per daug negalvojant 🙂

 8. Egle avataras
  Egle

  Kad ir kiek daug dezinformacijos teko girdėti apie namų gimdymus, bet šis oficialus raštas labiausiai šokiravo. Nė dėl pačio nepritarimo, bet dėl „argumentų pagrįstumo”. Gimdyti namie nesaugu, nes tarpukariu daug namie gimdančių moterų mirdavo… Na žinoma, nuo tarpukario iki dabar, medicinoje, higienoje na tikrai NIEKS nepasikeitė… Ir nei informacija, nei žinios, nei gydytojų patirtis į namus na niekaip patekti negali…. Man nesuprantama, kaip žmogus turintis profesoriaus laipsnį tokius kliedesius gali rašyt…

 9. 2xMama avataras
  2xMama

  neįtikėtinai nevykęs klinikų raštas……

 10. 6 avataras
  6

  TURBUT LAIKAS I PENSIJA PONIAI GRAZINAI, ANUKAMS LAIUDIES DAINAS DAINUOTI

 11. Da avataras
  Da

  Raštas, žinoma, įspūdingas, bet parodykit man tuos, kurie tuo raštu rėmėsi darydami sprendimus! :O

  1. Donatas G. avataras

   Faktai tokie, kad SAM, gavusi nevyriausybininkų prašymą, užklausė trijų ar keturių įstaigų nuomonės. Trys (kiek pamenu) pritarė gimdymų namuose reguliavimui, ir tik vienintelės Antakalnio klinikos nepritarė. SAM priėmė sprendimą nepritarti. Dabar jau pamiršau, citavo jie Antakalnio klinikų raštą ar ne, bet kad pasirėmė juo – tai faktas, daugiau iš išorės nebuvo kuo pasiremti tokią poziciją priimant.

 12. As avataras
  As

  Kad ir kaip bebūtų, esu medikė ir pritariu prof. Gražinai Drąsutienei. Su visa pagarba, galbūt raštas ir emocionaus, bet dalinai teisingai. Nieka snežino kaip baigsis moters nėštumas. O jei prireiks Cezario pjūvio, jei vaikutis gims hipoksiškas ir reikės gaivinimo, atsiurbimo, intubacijos bet ko..Per savo praktiką tikrai galiu pasakyti visko mačiusi. O ir gimdymai ne visi vienodi būna, ne visos mamytės atėjus tai akimirkai vienodai reaguoja, vienoms ir paskatinimo ne tik zodinio reikia. O jei vaikutis užstriks..Manau, ne į gimimo naujos gyvybės romantizmą reikia žiūrėti, o primiausia apie savo moterų, žmonų ir kūdikėlių sveikatą. Žinau, kad kritikuosit, bet tikrai tik nematę ir nejautę, kaip ir kas iš tiesų yra. Žinoma, visko būna ir kaip ten sakoma „kas nerizikuoja, tas šampano negeria”. Tad kiekvienam pasirinkimo laisvė tikriausiai, tik pasverti visus už ir prieš reikėtų. O ne į raštų oficialumus, liaudiškumus žiūrėti. Gražios Jums dienos.

 13. As irgi avataras
  As irgi

  Pritariu prof Drasutienes nuomonei, ypac susipazinus su gimdymas.lt informacija. Ten puikiai ir toliau atsispindi Autoriaus komentaruose issakyta nuomone apie gyventoju neapsisvietima. Gimdymo namie inciatyva ir tyrimu vertinima turetu atlikti tik reikiama issilavinima ir patirti (kaip pati prof. Drasutiene) turintys asmenys, o ne „neformali seimu bendruomene”, remdamasi padrikai surinktais si bei ta tyrianciais tyrimais atliktais salyse, kuriuose gimdyviu ir gimdymo prieziuros padetis visiskai kitokia. Galiausiai
  gimdymas nera „gimdyves pageidavimas”, kaip issireiskia autorius, moteris siuo metu vienintelis gyvunas, kuris negali pagimdyti be pagalbos (taip pat vienintelis zinduolis, kuris gimdyti nori listi atgal i vandeni…).

 14. Jonas avataras
  Jonas

  „Tiesa, kai mūsų klinikoje buvo įrengta vonia gimdyvėms, norinčių gimdyti vonioje nebeliko.”
  Įdomu, ar pati autorė norėtų gimdyti, stebint keliolikos žmonių grupei tik dėl įdomumo.
  Kaip pasakojo daugelis moterų gimdžiųsių Antakalnio Ligoninėje „nestandartiniais” būdais (negulint ant stalo) būtent tokią aplinką jie ir siūlo.

 15. Donatas G. avataras

  As irgi :

  Galiausiai
  gimdymas nera “gimdyves pageidavimas”, kaip issireiskia autorius, moteris siuo metu vienintelis gyvunas, kuris negali pagimdyti be pagalbos (taip pat vienintelis zinduolis, kuris gimdyti nori listi atgal i vandeni…).

  Na na, nereik man priskirti ne mano minčių cituojant iš konteksto ištrauktas frazes.

  Galit pritarti p. Drąsutienei į sveikatą. Gal p. Drąsutienė ir gali ką nors vertinti geriau nei eilinis asmuo, bet šiuo raštu ji tokio gebėjimo, deja, nepademonstravo. Pademonstravo tik panieką oponentams.

 16. viena mama avataras
  viena mama

  Dar net nespejus iki galo perskaityti labai uzstrigo pasakymas: „kai irengeme vonia, norinciu gimdyti joje nebeliko” – kai as atvaziavusi paprasiau gimdyklos su vonia, priemusi akusere pasivaipe „gerai, vonia yra, bet nezinau, ka jus joje veiksite” ir as su 6cm atsidarymu ir saremiais kas 4min pati issiploviau vonia, kurioje buvo pilna negyvu uodu ir joje laukiau gimimo.. apie ta savo kosmariska gimdyma gerb. profesores vadovaujamoje klinikoje galeciau ir daugiau pasakoti, bet labai stengiuosi ji pamirsti..
  Nors pati gimdyti nesiryzciau ir antram gimdymui rinkausi naujagimiui (ir gimdyvei) palankesne vieta, bet iniciatyva sauni ir as pritariu seimu apsisprendimui, o profesores atsakymas kitoks ir negalejo buti.. Manau, kad toks kategoriskas atsakymas nerodo mediku profesionalumo, nes dirbti idealiomis salygomis, su visais aparatais ir vaistais po ranka, yra zymiai lengviau nei jausti kas vyksta per gimdyma namuose ir zinoti, kokia pagalba suteikti, pastebeti galimas komplikacijas..

 17. KrisL avataras
  KrisL

  Įdomu, iš kur tą mirtingumo statistika „senovinė”. Gydytoja remiasi liaudies išmintimi ir ją neigia.Kažkaip nelogiška, asmenybės susidvęjinimas. Yra daugybė tyrimų. To pačio akušerio Odeno. Tai gal reiktų apsišviesti? Kuo daugiau visi žinosim, tuo bus visiem geriau 🙂

 18. KrisL avataras
  KrisL

  ” Tiesa, kai mūsų klinikoje buvo įrengta vonia gimdyvėms, norinčių gimdyti vonioje nebeliko. ” Oj koks melas! NIEKAS nesiūlo gimdyti tenai. Atseit, palata užimta šiuo metu…

  1. Donatas G. avataras

   Tai štai kaip su ta vonia 🙂 Ačiū už informaciją, atnaujinsiu straipsniuką atitinkamai.

 19. Povilas avataras
  Povilas

  Į idiotišką iniciatyvą- toks pats ir raštas, net visai juokinga buvo skaityt 🙂 Man rodosi buvo taip- įvertino, su kuo susidūrė, taip ir atsakė davę valią fantazijai.

 20. Ingula avataras
  Ingula

  Tai jau tikrai laiškas rodo tobulą nekompetenciją. Antakalnio klinikose gimdžiau patį pirmąjį vaikiuką, Deja, vaikeliui reikėjo pagalbos gimstant namuose, kas dažnai nutinka su pirmais vaikais. Teko vykti į klinikas, tačiau priešistorė…Kadangi planavau gimdyti namuose, norėjau atitinkamai pasiruošti. Oficialiai gimdymo datai praėjus už nėščiąją yra astakingos ligoninės. Ėjau į jas, kad mane ištirtų, pasižiūrėtų echoskopu ar viskas yra tvarkoje, manęs nepriėmė. Nepavykus gimti namuose nuvykome į ligoninę, vaikelio galvelė buvo įkypai įsistačiusi, todėl jam reikėjo kiek daugiau pagalbos iš išorės. Po visko, vaiką išnešę, tiesiog apipylė nuostabiomis emocijomis…Pvz, kokia aš neatsakinga, motina, o dar mokytoja, koks mano vaikas dabar bus nesveikas, nes jo galva ištino (susidarė hematoma dėl spaudimo ir nejudėjimo į priekį) ir jei būčiau laiku atvykusi į ligoninę to nebūtų buvę, neva nebūtų vaikas debilas ir pan. Galiausiai mano vaikas tobulas, protingas 4 m. berniukas ir ačiū už tai, kad pagelbėjo jam gimti, bet skausmingiausia buvo dėl moterų, kurios atvyko laiku į stacionarą. Viena jų savo vaikelį lankė reanimacijos skyriuje. Išsirašiau namo ir tos moters vaikelio taip ir nepamačiau. Ji pasakojo, kad gimdykloje prie radiatoriaus šaukė jog gimdo, niekas nekreipė dėmesio, nes tuo metu skyriuje buvo persikraustymo darbai ir visi stumdė baldus, o ne gimdyvėmis rūpinosi…Aš atvykau vėliau naktį, kai didieji persikraustymo darbai buvo baigti ir man buvo suteikta normali kvalifikuota pagalba. Tačiau buvo labai skaudu, jog medikai drįso sakyti man tokius dalykus po gimdymo, kai patys nesilaikė savo priesaikos, kaip turėtų laikytis. Skaudu dėl moterų, kurios aklai pasitikėjo važiuodamos gimdyti į stacionarą su profesionalais, kurie sugeba rašyti štai tokius nekompetentingus laiškus.

 21. ruta avataras
  ruta

  tai gal tuoj ir po krumu uzsinoresit gimdyti??

  1. Donatas G. avataras

   Rūta ir Povilai, tai, kaip jūs rašote, tik parodo, kad su iniciatyva nesate susipažinę. Galit pasiskaityti plačiau – daugybė medžiagos http://www.gimimas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.