Mėnuo: 2010 liepos

 • Nesuprantu…

  Besiskaitinėdamas karo ir pokario Lietuvos istoriją jau ne pirmą kartą randu man nelabai suprantamų vertinimų. Štai sovietiniai partizanai, veikę Lietuvoje, yra dažnai laikomi kaltais dėl vokiečių represijų civilių gyventojų atžvilgiu. Pvz., dėl Pirčiupių kaimo sudeginimo, gyventojų šaudymo po sovietinių partizanų diversijų ir pan. Tačiau kai kalba eina apie antisovietinius partizanus – Lietuvos nepriklausomybės kovotojus ir…

 • Дело В.Кононова и его значение для оценки послевоенной истории Литвы

  Savo straipsnio vertimą aptikau visai netyčia. Perpublikuoju savo tinklaraštyje. Ačiū vertimo autorei Sulerin. Автор: Донатас Глоденис Ещё в конце апреля ходившие в СМИ слухи подтвердились – Василий Кононов действительно проиграл дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Латвии. Это 17 мая объявил ЕСПЧ. В.Кононов – бывший советский партизан, который в 1944 году совершил…

 • Kraštotyrininkas…

  Ilgąjį savaitgalį pabuvau kraštotyrininku. Su mama ir sese važiavome dviem dienom į mamos gimtinę pasiklausinėti žmonių apie savo senelius. Apie jų gyvenimą, jų žūtį nuo partizanų kulkų 1946 m. lapkritį, apie galimai tai padariusius asmenis. Aplankėme gražią krūvelę kaimų, įskaitant ir mamos gimtuosius Dimaičius (iš jų belikusi viena sodyba ir paminklinis akmuo), pabendravome su tuos…

 • A. M. Brazauskas: in memoriam

  Apie anapilin išėjusį Prezidentą nelabai ką asmeniško turiu pasakyti, bet šie Donskio žodžiai man daugiau nei priimtini: Savo nuosaikumu ir realybės jausmu A. Brazauskas stabdė bet kokį radikalizmą ir revanšizmą – ne tik oponentų, bet ir savo aplinkos. Šito Lietuvai tuo metu labai reikėjo – ne tik socialinei taikai ir bent minimaliam pilietiniam solidarumui palaikyti,…

 • O man patinka, kad Prezidento karsto neneš į Katedrą…

  Ne, ne dėl to, kad velionis A.M. Brazauskas nebus pagerbtas, ir taip tariamai katalikų bažnyčios nubaustas už praeities ar dabarties nuodėmes. Mane visai įtikina argumentai, kuriuos išsakė P. Subačius, vysk. S. Tamkevičius ir kt., kad velionis bus tinkamai pagerbtas kaip katalikas, priėmęs sakramentus prieš mirtį ir atgailavęs už savo nuodėmes. Taip pat ne dėl to,…