Mėnuo: 2015 spalio

 • Lapkričio pirmąją aplankykime kapus ir savo senelių kaimynų – žydų

  Lapkričio pirmąją aplankykime kapus ir savo senelių kaimynų – žydų

  Neužilgo – lapkričio pirmoji; diena, kai didelė dalis Lietuvos gyventojų keliauja aplankyti artimųjų kapų ir uždegti po žvakelę. Aplankyti savo senelius ir kitus gimines, kurių kapai išsimėtę po visą Lietuvą. Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, užsuksiu ir prie vieno bendro kapo. Uždegti keletą žvakių ten, kur 1941 m. žmonės buvo sušaudyti ištisomis gimininėmis, kurių dauguma…

 • Bylos IX. EŽTT sprendimo Vasiliausko byloje ištraukų vertimas (su komentarais)

  Bylos IX. EŽTT sprendimo Vasiliausko byloje ištraukų vertimas (su komentarais)

  (Taip pat skaitykite mano straipsnį Bernardinams: V. Vasiliausko byla ir jos reikšmė istorinio teisingumo paieškoms Lietuvoje.) Tinklaraščio skaitytojų dėmesiui siūlau Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžiosios kolegijos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą atskirų dalių vertimą su komentarais. Žinoma, šios ištraukos savaime yra labai skurdus būdas susipažinti su tekstu, tačiau viso teksto…

 • Jei ne ši KLAIDA EŽTT sprendime Vasiliausko byloje…

  Jei ne ši KLAIDA EŽTT sprendime Vasiliausko byloje…

  … sprendimas būtų turbūt dar labiau vienareikšmiškas. Šiandien iš naujo skaitinėdamas EŽTT sprendimą Vasiliausko byloje užtikau klaidą. Štai citata, kurioje pateikiama informacija jau sprendimo paskelbimo metu buvo, netiksli, nes – pasenusi. 184. Byloje Prokuroras prieš Tolimir (IT-05-88/2-T, 2012 m. gruodžio 12 d. nuosprendis), ICTY [Tarptautinio baudžiamojo tribunolo Jugoslavijai] kolegijos dauguma, vertindama trijų Bosnijos musulmonų anklavo…

 • Byloje Europos Žmogaus Teisių Teisme dėl V. Vasiliausko Lietuva iš tiesų laimėjo

  Byloje Europos Žmogaus Teisių Teisme dėl V. Vasiliausko Lietuva iš tiesų laimėjo

  2015 m. spalio 20 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžioji kolegija paskelbė sprendimą, kuriuo konstatavo, kad Lietuvos teismai, nuteisdami Vytautą Vasiliauską už dviejų partizanų nužudymą ir įvardindami jo veiksmus kaip genocidą, pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 7 straipsnio 1 dalį, nustatančią, kad niekas negali būti nuteistas už veiką, kuri jos padarymo…

 • „Moterų gi vienuolynai visi be išimties paleidžiami“

  „Moterų gi vienuolynai visi be išimties paleidžiami“

  Tęsiu savo aptiktų įdomių sovietinių dokumentų apie valstybės ir religinių bendruomenių santykius publikavimą. Ankstesnį įrašą skaitykite čia.