Makrokomandos poveikio pavyzdys

Kaip „keitimų sekimo“ žymes Word dokumente paversti paprastai formatuotu „lyginamuoju variantu“ – su makrokomanda

Prieš keletą metų tinklaraštyje publikavau įrašą apie tai, kaip Microsoft Word dokumentą su įjungtu keitimų paversti teisingu dokumento „lyginamuoju variantu“ – tokiu, kokie daromi rengiant teisės aktų pakeitimus. Mano aprašytas kelias buvo sąlyginai sudėtingas – Word dokumentą reikėjo įrašyti kaip HTML failą, tada atlikti jame paiešką ir keitimus, tada dokumentą vėl atverti su Word, ir galiausiai tekdavo kažkiek taisyti formatavimą. Paprasčiau, nei ilgame dokumente skrupulingai įrašinėti tekstą, jį ryškinti ir braukyti, bet visgi.

Bet štai neseniai radau būdą, kaip Word arba LibreOffice makrokomandos pagalba tai galima padaryti keliais pelės spragtelėjimais, neužsiimant visom sudėtingom manipuliacijom.

Word atveju, tereikia įsirašyti Word makrokomandą – štai šią:

Sub TrackChangesToFormatting()
Dim chgAdd As Word.Revision
' informuojame vartotoją, jei dokumentas be susektų pakeitimų
If ActiveDocument.Revisions.Count = 0 Then
  MsgBox "Šiame dokumente nėra užfiksuotų pakeitimų", vbOKOnly + vbInformation
Else
  ActiveDocument.TrackRevisions = False
  ' ciklas visų pakeitimų peržiūrai
  For Each chgAdd In ActiveDocument.Revisions
    ' keičiam susektus išbraukimus į paprastą išbrauktą tekstą
    If chgAdd.Type = wdRevisionDelete Then
      chgAdd.Range.Font.StrikeThrough = True
      chgAdd.Reject
    ' perspėjam vartotoją, jei aptiktas teksto perkėlimas;
    ' tokius makrokomanda palieka nepakeistus, tik pažymi
    ElseIf chgAdd.Type = wdRevisionMovedFrom Then
      MsgBox ("Makrokomanda nepalaiko teksto perkėlimų (tik trynimą/įterpimą)."), vbOKOnly + vbExclamation
      chgAdd.Range.Select ' move insertion point
    ElseIf chgAdd.Type = wdRevisionMovedTo Then
      MsgBox ("Makrokomanda nepalaiko teksto perkėlimų (tik trynimą/įterpimą)."), vbOKOnly + vbExclamation
      chgAdd.Range.Select ' move insertion point
    ' keičiam susektus įterpimus į paryškintą tekstą
    ElseIf chgAdd.Type = wdRevisionInsert Then
      chgAdd.Range.Font.Bold = True
      chgAdd.Accept
    ' bet kokius kitokius pakeitimus pažymime žaliai ir perspėjame vartotoją
    Else
      MsgBox ("Rastas kitoks teksto pakeitimas: jis priimtas ir pažymėtas žalsvai."), vbOKOnly + vbExclamation
      chgAdd.Range.HighlightColorIndex = wdBrightGreen
      chgAdd.Accept
      ' chgAdd.Range.Select ' move insertion point
    End If
  Next chgAdd
End If

'
' makrokomandos dalis pažymėti tekstui, kuris yra ir paryškintas, ir išbrauktas;
' taip nutinka, kai dokumentas buvo taisomas dviejų skirtingų autorių, kurių vienas įrašo pakeitimus,
' o kitas juos ar dalį jų panaikina
'
MsgBox ("Jei bus rasta konfliktuojančių dviejų autorių keitimų, jie bus pažymėti žydrai"), vbOKOnly + vbInformation
  Options.DefaultHighlightColorIndex = wdTurquoise
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find.Font
    .Bold = True
    .StrikeThrough = True
    .DoubleStrikeThrough = False
  End With
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  Selection.Find.Replacement.Highlight = wdPink ' iš teisų veikia aukščiau esanti Option... parinktis spalvai parinkti
  With Selection.Find
    .Text = ""
    .Replacement.Text = "^&"
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = True
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll

End Sub

Kur šią makrokomandą dėti? Makrokomandų kūrimas detaliai paaiškintas Microsoft Word pagalbos puslapyje „Makrokomandos kūrimas arba vykdymas“. Jei trumpai, Mano naudojamoje Word 2013 versijoje reikia atverti paskutinę kortelę „Programų kūrėjas“, spausti mygtuką „Makrokomanda“, atsidariusiame dialoge įrašyti makrokomandos pavadinimą „TrackChangesToFormatting“ ir spausti mygtuką „Kurti“.

Atsivėrus Microsoft Visual Basic rengyklei įterpti makrokomandos tekstą:

„Keitimų sekimo“ žymų pakeitimas paprastu formatavimu - makrokomandos įrašymo langas
„Keitimų sekimo“ žymų pakeitimas paprastu formatavimu – makrokomandos įrašymo langas

Tada įrašome pakeitimus ir užveriame Visual Basic langą. Makrokomandą galima matyti štai čia:

„Keitimų sekimo“ žymų pakeitimas paprastu formatavimu - makrokomandų dialogas
„Keitimų sekimo“ žymų pakeitimas paprastu formatavimu – makrokomandų dialogas

Įvykdyti makrokomandą galima paspaudus mygtuką „Vykdyti“.

Rezultatas – tekstas, kuriame keitimai pakeisti formatuotu (įterpimai paryškinti, išbraukimai – perbraukti) tekstu.

Žinoma, galima sukurti specialų mygtuką šiai makrokomandai Microsoft Word lange.

Šios makrokomandos kūrimui panaudojau stackexchange diskusijoje pateiktą pavyzdį.

O štai analogiška makrokomanda LibreOffice programai:

Sub TrackChangesToFormatting
'based on: https://www.literatureandlatte.com/web/forum/viewtopic.php?t=37746
  dim doc as object
  dim viewCursor as object
  dim redLines as object
  dim redLine as object
  dim document as object
  dim dispatcher as object
  dim count as long
  dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  dim args4(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

  args2(0).Name = "Strikeout.Kind"
  args2(0).Value = 1

  doc = ThisComponent
  viewCursor = doc.CurrentController.ViewCursor

  document  = ThisComponent.CurrentController.Frame
  dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

  redLines = doc.Redlines
  count = redLines.getCount() - 1
  for i = 0 to count
   redLine = redLines.getByIndex(0) 'does not work with getByIndex(i)
   viewCursor.gotoRange(redLine.RedlineStart, false)
   viewCursor.gotoRange(redLine.RedlineEnd, true)
   if redLine.RedlineType = "Delete" Then
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Strikeout", "", 0, args2())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:RejectTrackedChange", "", 0, Array())
   elseif redLine.RedlineType = "Insert" Then
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Bold", "", 0, args4())
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:AcceptTrackedChange", "", 0, Array())
   elseif redLine.RedlineType = "Format" Then
     dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:AcceptTrackedChange", "", 0, Array())
   end if
  next i
End Sub

Šios makrokomandos kūrimui panaudojau šiame puslapyje pateiktą pavyzdį.


Paskelbta

sukūrė

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.