Mėnuo: 2012 vasario

  • Na ir kodėl tokie pas mus didvyriai?

    Evaldas Balčiūnas, pernai aprašęs tris naciams tarnavusius Lietuvos laisvės armijos karininkus ir jų pagerbimą šiandieninėje Lietuvoje, prieš kelias dienas parašė apie dar vieną prieškario, karo ir pokario veikėją, šiandien Lietuvoje pagerbtą po mirties – Joną Noreiką (generolą „Vėtrą“). Jau straipsnio pavadinime nuskamba klausimas, „Kodėl Jonas Noreika (generolas Vėtra) paskelbtas didvyriu?“ Trumpai tariant, autorius kritikuoja Lietuvos…