Mėnuo: 2011 sausio

  • Misiūnas ir Taagepera apie partizanus

    Misiūnas ir Taagepera apie partizanus

    Neseniai į rankas papuolė Romualdo Misiūno ir Reino Taagepera knyga Baltijos valstybės: priklausomybės metai, 1940/1980. Ką ten papuolė, – radau ir nusipirkau už 10 lt per portalą www.sena.lt. Nuskenavau ir „nuocėerinau“ knygos skyriaus dalį apie partizaninį pasipriešinimą, kuri man patiko (vėliau gal dar ir tekstą padoriai aptvarkysiu, klaidas išrankiosiu, išnašas prijungsiu – prie progos).

  • Kas dabar bus? EŽTT prieš KT?

    Šiandien nuskambėjo žinia, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė, jog Lietuvoje Konstituciniam Teismui nusprendus, kad priesaiką pažeidęs asmuo nebegali niekada tapti Seimo nariu (nes tam reikia priimti priesaiką), ir Seimui priėmus atitinkamą įstatymą, pažeidė nušalintojo prezidento Rolando Pakso teises. Štai Teismo pranešimas spaudai, o čia – sprendimas. Bet ne apie skraidančiuosius daina, o apie teisines…