Mėnuo: 2010 lapkričio

  • J. Jurgelis apie pagerbtus žudikus, pažemintas aukas [atnaujinta 2011-04-06]

    J. Jurgelis jau ne pirmą puikų straipsnį publikuoja apie vieno paskutiniųjų Lietuvos partizanų – Antano Kraujelio – kruvinus žygdarbius. Bet šis pranoksta kitus surinktų faktų gausa: J. Jurgelis. Pagerbtas smurtas – pažemintos aukos. J. Jurgelis pateikia klaidžią A. Kraujelio ir jo bendrininko nužudytų partizanų rėmėjų Prano ir Leokadijos Gečių „reabilitavimo“ Lietuvoje istoriją, kurioje kažkaip labai…

  • „Per lapkričio gruodą…“

    Šią dieną, prieš 64 metus, 1946 m. lapkričio 15 d. rytą, devyni ginkluoti partizanai, greičiausiai iš Šiaulių apskrityje veikusių Lietuvos laisvės armijai priklausiusių dalinių, nužudė mano senelį, Stasį Žolpį, senelę Konstanciją Žolpienę bei tetą, paauglę Stasę Žolpytę jų namuose Dimaičių kaime netoli Šiaulių. Straipsnyje, kurį perspausdinu žemiau, pateikiamas lyriškas ir liūdnas minėtų įvykių aprašymas. [skaityti…