Žyma: post-evangelikai

  • Bryan McLaren apie Bibliją…

    Draugo dienorašty radau labai gražių žodžių apie Bibliją. Jis pateikia išvertęs vieno mano mėgstamų krikščionių autorių, Bryan McLaren knygos „A New Kind of Christian“ skyrelio ištrauką. Tą knygą iš paties Bryan’o buvau pasiskolinęs nakčiai pasiskaityti; aną kartą dalyvavau Prahos Baptistų seminarijoje, konferencijoje, skirtoje postmodernizmo tematikai. Labai patiko ir konferencija, ir šis autorius.