Remonto darbai

Šis dokumentas, datuotas 1825 m., rastas vienuolyno rūsyje Sankt Peterburge. Neaišku koks dailininkas buvo pakviestas restauruoti šv. Jono Krykštytojo cerkvę, tačiau po atliktų darbų vienuolyno vyresnysis pasiūlė dailininkui pateikti įvykdytų darbu sąskaitą užmokesčiui gauti.

Dailininkas, nemokėdamas buhalterinės raštvedybos, parašė:

„Sąskaita:

 1. Padidinau dangų ir pridėjau šiek tiek žvaigždžių – 1 rub.
 2. Nudažiau Kristaus gimimo vietą – 3 rub.
 3. Pataisiau Adomo ir Ievos drabužius po nusidėjimo – 5 rub.
 4. Nuploviau šv. Mergelę ir paskui nudažiau ją tris kartus – 10 rub.
 5. Patvarkiau Barborą šalia įėjimo – 8 rub.
 6. Mergelei Marijai padariau naują kūdikį – 10 rub.
 7. Pataisiau angelą ir įstačiau plunksną Šventajai Dvasiai – 7 rub.
 8. Po kartą patvarkiau Pasaulio Kūrėjo žmonas – 10 rub.
 9. Atnaujinau Mergelės Marijos išblukusias vietas – 9 rub.
 10. Sinajaus kalne visus 12 apaštalu nulakavau matiniu laku – 6 rub.
 11. Užglaisčiau ir uždažiau šv. Nikalojaus užpakalį – 3 rub.
 12. Išskyriau linijomis ir pastačiau kryžių po visais šventaisiais – 5 rub.

Suma – 77 rub.“

Šiame dokumente vienuolyno vyresnysis įrašė rezoliuciją:

„Sumokėti šitam kvailiui kiek prašo, nes kitaip jis išniekins visus šventuosius.“