Mėnuo: 2018 lapkričio

  • Sausio 13-osios bylos iššūkiai teismui VI: draudžiama karo ataka prieš civilius

    Sausio 13-osios bylos iššūkiai teismui VI: draudžiama karo ataka prieš civilius

    Kažkiek užtrukau po paskutinio įrašo Sausio 13-osios įvykių ir kaltinamojo akto tema, tačiau štai lyg ir baigiau dėlioti mintis. Pasak kaltinamojo akto sausio 13-osios byloje, planuojant sausio mėnesio veiksmus sąmokslininkų buvo nutarta Spaudos rūmus, TV bokštą bei LRT užimti vykdant tarptautinės humanitarinės teisės draudžiamas karo atakas, nukreiptas prieš civilius. Vykdydami šį planą, pvz., Spaudos rūmų…