Žyma: smogikai

  • Agentas smogikas gali gauti 7 metus kalėjimo už partizanų žudymą

    Delfi.lt šiandien rašo, kad buvęs agentas smogikas Merkelis Bulatovas, dalyvavęs Lietuvos partizanų likvidavimo operacijose, nuteistas už genocidą Vilniaus apygardos teisme. Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusio Vilniaus apygardos teismo trijų teisėjų kolegija konstatavo, kad M. Bulatovas pokario metais veikė grupėje su Lietuvos TSR Valstybės saugumo ministerijos agentais. Iš archyvinių dokumentų pavyko sužinoti, kad M. Bulatovas apsimetė Lietuvos partizanu…