Sivananda jogos grupės Lietuvoje. Literatūra. Priedai

ankstesnė dalis | turinys

Literatūros sąrašas

 1. Aagaard, Johannes. „The World-view/Cosmology of the New Religious Movements“. New Religious Movements and the Churches. Red. Allan R. Brockway ir J. Paul Rajashekar. Geneva: WCC Publications, 1987, 39-59 psl.
 2. Atmaramananda. „Joga. I dalis“. Paskaita, skaityta Vilniaus jogos studijoje „Narayana“ 2004-02-28. D. Glodenio konspektas.
 3. Atmaramananda. „Joga. II dalis“. Paskaita, skaityta Vilniaus jogos studijoje „Narayana“ 2004-02-29. D. Glodenio konspektas.
 4. Элиаде, Мирча. Йога: свобода и бессмеретие. Киев: София, 2000.
 5. Hexham, Irving ir Joanne Emond-McCullum. Religious Magazines and Newspapers in Canada. Department of Canadian Heritage, 2002. Prieinama per http://www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/progs/pap/pubs/religion/index_e.cfm (paskutinį kartą tikrinta 2004-05-25).
 6. Hexham, Irving ir Karla Poewe. New Religions as Global Cultures: Making the Human Sacred. Boulder: Westview Press, 1997.
 7. „His Holiness Sri Swami Vishnudevananda Saraswati Maharaj“. The Divine Life Society interneto svetainė. http://www.dlshq.org/saints/vishnu.htm (paskutinį kartą tikrinta 2004-05-23). Autorius nenurodytas.
 8. Šanti jogos ir Vedantos centro interneto svetainė. http://www.jogoscentras.lt (paskutinį kartą tikrinta 2004-05-29).
 9. Interviu su Indira. Vilnius, 2004 m. gegužės 13 d.
 10. Interviu su Rohanu. Vilnius, 2004 m. balandžio 21 d.
 11. Interviu su Odeta. Kaunas, 2004 m. balandžio 26 d.
 12. Interviu su Dinešu. Vilnius, 2004 m. gegužės 1 d.
 13. Interviu su Dalium. Vilnius, 2004 m. balandžio 23 d.
 14. Interviu su Devika. Kaunas, 2004 m. balandžio 26 d.
 15. Interviu su Čanda. Vilnius, 2004 m. balandžio 22 d.
 16. International Sivananda Yoga Vedanta Centres. Kirtan: Sivananda Chantbook. 1989, publikacijos vieta nenurodyta.
 17. International Sivananda Yoga Vedanta Centres. Pūjā. Publikacijos data ir vieta nenurodytos.
 18. International Sivananda Yoga Vedanta Centres interneto svetainė. http:/www.sivananda.org (paskutinį kartą tikrinta 2004-05-25).
 19. Jogos centro „Narayana“ interneto svetainė. http://www.yoga.lt (paskutinį kartą tikrinta 2004-05-29).
 20. Lidell, Lucy. Joga: nauja knyga. Homo Faber, 2004. Publikacijos vieta nenurodyta.
 21. Meadows, Sarah. „Integral Yoga International. Sri Swami Satchidananda“. http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/IntgYoga.html (paskutinį kartą tikrinta 2004-05-29).
 22. Peškaitis, Arūnas. „Parapsichologija kaip šiuolaikinis magijos variantas“. Dialogas. 2003, Nr. 22 (569), 4 psl.
 23. Sivananda Yoga Vedanta Centre. Joga: kūnas ir dvasia. Homo Faber, 2002. Publikacijos vieta nenurodyta.
 24. Sivananda. All About Hinduism. Rishikesh: Divine Life Society, 1997.
 25. Sivananda. Bliss Divine. Rishikesh: Divine Life Society, 1997.
 26. Stark, Rodney ir William Sims Bainbridge. The Future of Religion: Secularization, Revival and Cult Formation. Berkeley: University of California Press, 1985.
 27. Strauss, Sarah. „‘Adapt, Adjust, Accomodate’: The Production of Yoga in a Transnational World“. History and Anthropology, 2002, Nr. 13(3), 231-251 psl.
 28. Strauss, Sarah. „The Master’s Narrative: Swami Sivananda and the Transnational Production of Yoga“. Journal of Folklore Research, 3 tomas, 2002, Nr. 2/3, 217-241 psl.
 29. Vishnu-devananda. „Swami Vishnu-devananda Speaks On Samadhi, Rebirth & World Karma“. Yoga Life, 1995 Nr. 3. Taip pat prieinama http://www.sivananda.org
 30. Vishnu-devananda. Meditation and Mantras. SYVC Publishing Company, 1978. Publikacijos vieta nenurodyta.
 31. Vishnu-devananda. The Complete Illustrated Book of Yoga. New York: Three Rivers Press, 1988 (1960).
 32. Wallis, Roy. The Elementary Forms of New Religious Life. London: Routledge & Kegan Paul, 1984.

Priedų sąrašas

 1. Interviu su Indira. Vilnius, 2004 m. gegužės 13 d.
 2. Interviu su Rasa. Vilnius, 2004 m. gegužės12 d. ir 17 d.
 3. Interviu su Rohanu. Vilnius, 2004 m. balandžio 21 d.
 4. Interviu su Odeta. Kaunas, 2004 m. balandžio 26 d.
 5. Interviu su Irina. Kaunas, 2004 m. balandžio 26 d.
 6. Interviu su Kristina. Vilnius, 2004 m. gegužės 3 d.
 7. Interviu su Dinešu. Vilnius, 2004 m. gegužės 1 d.
 8. Interviu su Dalium. Vilnius, 2004 m. balandžio 23 d.
 9. Interviu su Devika. Kaunas, 2004 m. balandžio 26 d.
 10. Interviu su Danute. Vilnius, 2004 m. gegužės 13 d. ir 19 d.
 11. Interviu su Vaidu. Vilnius, 2004 m. gegužės 11 d. ir 17 d.
 12. Interviu su Čanda. Vilnius, 2004 m. balandžio 22 d.
 13. Preliminarus interviu metu naudotas klausimynas.

ankstesnė dalis | turinys

Komentarus darbui galite pateikti čia