Sivananda jogos grupės Lietuvoje. II. 2. Pagrindinės darbo hipotezės

ankstesnė dalis | turinys | kita dalis

2. Pagrindinės darbo hipotezės

Sivananda jogos judėjimas, ir ypač – vakarietiškos jo atšakos, nėra ištyrinėtas, tad šiame darbe bus pateiktas judėjimo ištakos svamio Sivananda mokyme bei trumpai aprašyta viena judėjimo vakarietiškų atšakų, Sivananda jogos ir Vedantos centrai, kuris ir yra pagrindinis šio darbo objektas. Remiantis pirminiais dalyvio stebėjimo duomenimis buvo keliama hipotezė, kad:

  1. Vishnu-devananda judėjimo jogos praktika yra adaptuota vakarietiškam kontekstui ir nukreipta į vartotojišką Vakarų kultūrą, ir tuo gan smarkiai skiriasi nuo Sivananda įkurtos Dieviškojo gyvenimo draugijos veiklos pobūdžio.

Antroji pirminio dalyvio stebėjimo duomenimis paremta hipotezių grupė susijusi su Vishnu-devananda judėjimo lokalizacija Stark ir Bainbridge religinių ir kvazi-religinių grupių klasifikavimo modelyje, bei šio modelio tinkamumu Vishnu-devananda judėjimo analizei. Keliamos šios hipotezės:

  1. Vishnu-devananda judėjimą bei lietuviškąją jo atšaką galima laikyti importuoto (kultūriškai svetimo) klientinio tipo kultu, siūlančiu magines paslaugas – specifinius kompensatorius. Hipotezė taip formuluojama norint, be kita ko, patikrinti Aagaard aukščiau pateiktų teiginių apie jogą pritaikomumą Vishnu-devananda judėjimui.
  2. Tam tikrai asmenų grupei Vishnu-devananda judėjimas teikia ir religinius (bendruosius) kompensatorius, t.y., reiškiasi kaip judėjimo tipo kultas labiau į judėjimo veiklą įsitraukusiems asmenims.
  3. Vishnu-devananda judėjimo mokymas sudaro prielaidas judėjimo raidai religine kryptimi, ir palaiko religinius elementus judėjime, t.y., turi tam tikrą mitologiją, dogmas, pasekėjus, kunigų luomą, sudaro sąlygas religinei praktikai, ir svarbiausiai, numato tvirtus bendruosius kompensatorius.
  4. Vishnu-devananda judėjimas turi stiprų klientinį išmatavimą, kuris yra paremtas ne tik specifiniais kompensatoriais, bet ir betarpiškais atlygiais. Šios hipotezės patvirtinimas keltų abejonių dėl antrosios, o iš dalies – ir ketvirtosios hipotezės teisingumo, ir apskritai sudarytų sąlygas kvestionuoti jogos grupių lokalizaciją Stark ir Bainbridge kultų kategorijoje.
  5. Didžiajai daliai jogos propaguotojų joga, nors ir nebūdama praktikuojama religija, teikia silpnus bendruosius kompensatorius ir tokiu būdu užima vietą, kuria nepraktikuojančiam tikinčiajam paprastai užima tradicinė religija.

ankstesnė dalis | turinys | kita dalis

Komentarus darbui galite pateikti čia