Mėnuo: 2011 lapkričio

  • Graži iniciatyva pagerbti pokaryje žuvusius

    Neseniai leidykla „Politika“ išleido Partizanų teroro aukų atminimo knygą. Joje – neilgas įvadinis knygos sudarytojo Povilo Masilionio straipsnis „Nebroliškos miško brolių aukos“ ir po to puslapiai – šimtai puslapių pokaryje partizanų nužudytų asmenų vardų, pavardžių, kitų biografinių duomenų. Sprendžiant iš puslapių skaičiaus sąraše yra maždaug 9000 įrašų. Savo nuostabai, radau ir savo senelių ir tetos…