Mėnuo: 2010 rugsėjo

  • Alexander Statiev apie partizanus Pabaltijyje ir vakarų Ukrainoje

    Alexander Statiev apie partizanus Pabaltijyje ir vakarų Ukrainoje

    Skaitinėju Alexander Statiev, Kanadoje gyvenančio istoriko, šiemet pasirodžiusią knygą The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands (vertimas: Sovietinė antipartizaninė kova vakarų teritorijose). Cambridge University Press. Puslapiuose 137-138, kur autorius pateikia vieną iš apibendrinimų. Jo tezė – kad pagrindinės partizaninio pasipriešinimo aukos buvo civiliai kaimų gyventojai. Visada gerai pasiskaityti minčių iš išorės tema, kuri pačiam yra…