Žymų Archyvai: bylos

Bylos I. K. Kurakinas, P. Bartaševičius, J. Šakalys; pirmieji, nuteisti už genocidą

Kirilos Kurakino ir jo stribų būrio narių – Petro Bartaševičiaus ir Juozo Šakalio – byla, kurioje nuosprendis priimtas 1998-12-02, buvo pirmoji, kurioje asmenys buvo nuteisti už nusikaltimus žmonijai Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo. Be šio fakto, Ji svarbi keliais aspektais:

  1. joje pirmą kartą buvo „išplauta“ genocido sąvoka teismų lygmenyje; ši sąvoka vėliau „išskydo“ dar labiau;

  2. joje buvo kai kurių abejotinų dokumentų interpretacijų bandant pagrįsti kaltinimą, kad stribų būriai buvo suformuoti būtent genocidui vykdyti;

  3. joje buvo abejotinų nustatytų faktinių aplinkybių interpretacijų, įžvelgiant kai kurių teisiamųjų motyvus ten, kur juos įžvelgti, mano subjektyviu vertinimu, būtų sunkoka.

Bet pradėkime nuo pačios istorijos. Su teismo nuosprendžiu, apeliacinės ir kasacinės instancijos sprendimais galite susipažinti čia. Toliau skaityti Bylos I. K. Kurakinas, P. Bartaševičius, J. Šakalys; pirmieji, nuteisti už genocidą

Teisingumo praeičiai bylos: įvadas

Jau turbūt prieš gerus metus susirinkau ir į savo svetainę sudėjau nepriklausomos Lietuvos teismų sprendimus bylose, kurias galima vadinti teisingumo praeičiai bylomis. Tai – keletas „genocido“ bylų ir visa eilė „reabilitacijos“ bylų.

Stribai
Stribai. Nuotrauka iš lrs.lt
Bylose, esančiose mano svetainės „Genocido bylų“ puslapyje, Lietuvos teismai nagrinėjo buvusių SSRS saugumo pajėgų (NKBG, MGB, KGB) darbuotojų ir jų pagalbininkų – naikintojų batalionų narių, liaudyje vadintų „stribais“ baudžiamąsias bylas dėl jų atliktų „genocido“ nusikaltimų. „Reabilitacijos bylų“ puslapyje rasite bylas, kuriose buvo nagrinėjami atvejai, kai nepriklausomos Lietuvos teismai ar prokuratūra atsisakydavo reabilituoti partizanus ar jų rėmėjus, nes vertindavo, jog jie sovietinių teisingumo organų buvo nuteisti pagrįstai už įvykdytus karo nusikaltimus ar nusikaltimus žmonijai. Toliau skaityti Teisingumo praeičiai bylos: įvadas